Biyoenformatik Nedir? Biyoenformatik'in Tanımı

Share Tweet

Birçok organizmanın ve son olarak da 2001’de insan genomunun çıkarılmasıyla, tüm 3 milyar baz çiftinin diziliminin elde edilmesiyle, karşımıza bu bilgiyi farklı şekillerde kullanacak olan alanlar çıktı.Bu genleri anlamaya çalışan, bu genlerden oluşacak proteinleri belirlemeye çalışan alanların yanında bu bilginin analizini yapma ihtiyacı da Biyoenformatik alanını doğurdu.

Biyoenformatik, biyolojik bilginin bilgisayarlar ve istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmesidir; başka bir deyişle, biyoenformatik, biyolojik araştırmaları iyileştirmek ve hızlandırmak için bilgisayar veri tabanları ve algoritmaları geliştirme ve onlardan yarar sağlama bilimidir [1].

NCBI (National Center for Biotechnology Information) Biyoenformatik’i şöyle tanımlamıştır: “Biyoenformatik, Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi bilimlerinin tek bir disiplinde birleşme alanıdır. Bu alanın nihai hedefi, yeni biyolojik keşiflere olanak sağlamak ve Biyoloji’deki birleştirici ilkelerin ayırt edilebileceği evrensel bir bakış açısı yaratmaktır. Biyoenformatik’te üç tane alt-disiplin vardır; geniş veri setleri arasındaki ilişkileri belirleyecek yeni algoritmaların ve istatiklerin geliştirilmesi, nükleotid, amino asit dizilimleri, protein domainleri ve protein yapıları gibi çeşitli türde verilerin analizi ve yorumlanması, farklı türde bilginin yönetimine ve bunlara etkili erişimine olanak sağlayacan araçların geliştirilmesi ve uygunlanması bu alt-disiplinlerdir.” [2].

NIH (National Institute of Health) Biomedical Information Science and Technology Initiative Consortium’a göre ise Biyoenformatik’in tanımı biyolojik, tıbbi, davranışsal ya da sağlık verilerinin, ve bu verilerin alınması, saklanması, organize edilmesi, arşivlenmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesini içeren, bilgisayar araçlarının ve yaklaşımlarının araştırılması, geliştirilmesi ya da uygulanmasıdır [3].

Kaynaklar

  1. Definition of Bioinformatics http://www.roseindia.net/bioinformatics/definition_of_bioinformatics.shtml
  2. Bioinformatics http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/MLACourse/Modules/MolBioReview/bioinformatics.html
  3. NIH WORKING DEFINITION OF BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY http://www.bisti.nih.gov/docs/CompuBioDef.pdf
Share Tweet

Questions?

Please start a discussion down below or send me an email!