WWW2HUSAR - HUSAR'ın Web Arayüzü

Share Tweet

Stajımın ikinci gününde HUSAR’ın web arayüzünü konuştuk. HUSAR komut isteminden komutlarla kullanılabilen, yönetilebilen bir yazılım ancak bunu kolaylaştırmak için hazırlanmış bir web arayüzü var. WWW2HUSAR adını verdikleri bu arayüz ile listelenen araçları kolayca seçebiliyor, genetik dizinizi ekleyebiliyor ve başka birçok işlemi kolayca, birkaç tık ile yapabiliyorsunuz.

Bununla birlikte biraz daha HUSAR’ın işlevlerine göz attık. Yazılımda, yerel klasörde gen dizisi listeleri oluşturarak, bunları çoklu dizi hizalama (multiple sequence alignment) aracı ile genlerin benzerliklerini karşılastırabiliyor ve örneğin evrimsel ilişkilerini ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Share Tweet

Questions?

Please start a discussion down below or send me an email!