Araştırma

Yayınlar

(2018) Express: Göz dokularında birden fazla gelişim süreçlerindeki bilinen ve yeni transkriptlerin transkriptom profil veritabanı
Experimental Eye Research‘te yayınlandı

(2017) Gelişmekte olan lensin transkriptom analizi yeni transkripleri ve çok sayıda uçbirleştirme değişikliklerini ortaya koydu
Scientific Reports‘ta yayınlandı

(2017) Seten: duruma özgü CLIP-seq profillerinden RNA’ya bağlanan proteinler ile ilişkili süreçler, fenotipler ve hastalıkların sistematik olarak tanımlanması ve karşılaştırılması için bir araç.
RNA‘da yayınlandı

(2016) ExSurv: Klinik Transkriptomlar Kullanarak İnsan Kanserlerindeki Eksonların Prognostik Analizleri İçin Bir Web Kaynağı
Cancer Informatics‘te yayınlandı

(2015) Salmonella bulaşmış insan hücrelerindeki zamana bağlı sinyal ağının yeniden kurulması
Front. Microbiol.‘da yayınlandı

(2013) Meme kanserindeki etkin hücre sinyal yolaklarını gösteren ağ modelleri üretmek için dört meme kanseri hücre hattı verisinin analizi
Nature Methods‘da yayınlandı

(2012) Perl ile geliştirilmiş bir yazılımla Yeni Nesil Dizileme (NGS) verisindeki hizalanamayan okumaları çıkarıp, bunları farklı veritabanlarında olası kontamine genomlarla karşılaştırarak kontamine edicileri tespit etme ve tanımlama
F1000Posters‘ta yayınlandı

(2011) Girdi (başlatıcıların etkinleştiricisi) ve çıktı (kodlayan dizilerin ürünü) parametreleriyle işlevsel genetik aygıtlar oluşturan web tabanlı yazılım geliştirme
IEEE Xplore‘da yayınlandı

(2011) MRSA’yı (Metisilin-dirençli S. aureus) tespit edebilen biyosensör tasarımı